CIF e-Modules

Video Tutorials
1. [video_lightbox_vimeo5 video_id=”46233273″ width=”640″ height=”480″ anchor=”Membuka Akaun Gmail”]
2. [video_lightbox_vimeo5 video_id=”46235952″ width=”640″ height=”480″ anchor=”Perlebelan & Pembungkusan”]
3. [video_lightbox_vimeo5 video_id=”47629133″ width=”640″ height=”480″ anchor=”Membuka Akaun WordPress”]
4. [video_lightbox_vimeo5 video_id=”47633834″ width=”640″ height=”480″ anchor=”Penjagaan Wajah & Solekan Asas”]
5. [video_lightbox_vimeo5 video_id=”46240922″ width=”640″ height=”480″ anchor=”Membuat Alas Pinggan”]
6. [video_lightbox_vimeo5 video_id=”46242916″ width=”640″ height=”480″ anchor=”Membuat Aksesoris Kristal”]
7. [video_lightbox_youtube video_id=”5lnawW8rZBU” width=”640″ height=”480″ anchor=”Komunikasi Lisan yang Berkesan”]